نشست تخصصی عکاسان انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و جشن امضا و معرفی کتاب محسن راستانی

نشست تخصصی انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۱۶ عصر تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب در سالن استاد جلیل شهناز در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌گردد.

نشست تخصصی انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۱۶ عصر تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب در سالن استاد جلیل شهناز در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌گردد.