انتخاب ۵ عنوان از کتب نشر انجمن در میان ۱۲ نامزد کتاب سال دفاع مقدس

عنوان از کتاب‌های منتشر شده توسط نشر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در میان ۱۲ نامزد شانزدهمین دوره جایزۀ کتاب سال دفاع مقدس توسط داوران این ...

 عنوان از کتاب‌های منتشر شده توسط نشر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در میان ۱۲ نامزد شانزدهمین دوره جایزۀ کتاب سال دفاع مقدس توسط داوران این ...