عکاسان جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی

انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس از بدو تأسیس، یکی از اهداف خود را شناسایی عکاسان انقلاب اسلامی و به خصوص عکاسان دفاع مقدس قرار داده است. این انجمن در طول این زمان از طریق روش هایی چون جمع آوری تاریخ شفاهی، جمع آوری اطلاعات عکس و روش های این چنینی در صدد کشف و شناسایی عکس و عکاسان ناشناخته ای در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بوده است. انجمن تا کنون توانسته ۱۷۵ عکاس انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در ایران شناسایی نموده و به هر روشی با آنان به تعامل در فعالیت ها برسد. این امر نیاز به یک تیم تحقیقاتی حرفه ای و زمان مکقی در این حوزه دارد ان شاء الله انجمن در مسیر خود تلاش دارد به این مهم دست یابد.